Naskladněné nové kousky, připravte si kávu a začněte prohlížet....

CATHEDRAL (Katedrála) - příběh kolekce

Přidali jsme nové kousky do našeho e-shopu.

Podívejte se blíže na kolekci Cathedral.        

Staří mistři gotické architektury využívali světlo k tomu, umožnit divákovi nejen pečlivý pohled na svět kolem něj, ale také jako inspiraci k ponoření se do jeho vnitřního světa a k nalezení jeho duchovních kořenů. Ustavičně se proměňující světlo staví diváka tváří v tvář různým náladám dne či měnícím se ročním obdobím, ale také jeho vlastním myšlenkám. Kolekce “Cathedral” v sobě pojí věčnost a neustále se proměňující tady a teď.

To platí o jejím účinku na diváka i o její struktuře. Jednotlivé kusy z kolekce „Cathedral“ se skládají, kromě „vnitřní kostry“ držící jednotlivé elementy pohromadě, výhradně z ručně malovaného skla. Ovšem úloha těchto elementů je stejná jako u okenních tabulí ve vitrážových oknech gotických kostelů. Nejsou pouhými „cihlami“ ve zdi, ale utváří zeď samou.

Také barvy jsou inspirovány gotickým uměním a architekturou, které pro dosažení konkrétního efektu využívali optické zákony. Je známo, že například jednolité jednobarevné plochy velkých rozměrů mají na diváka pouze malý dopad. Proto bylo pro docílení dojmu konkrétní barvy používána metoda mozaiky, složené z mnoha malých jednobarevných plošek různých odstínů. Návrhářka Miranda Konstantinidou v této kolekci používá podobnou metodu: individuální kameny téměř identického barevného odstínu (alespoň podle běžných standardů šperků Konplott) splývají ve finální barvu, až v oku diváka.

Práce s barvou je klíčovým momentem návrhářského stylu Mirandy Konstantinidou. Kolekce „Cathedral“ demonstruje ohromující sílu barvy. Šest různých barevných škál nereprezentuje ani tak jednotlivé aspekty jedné kolekce, ale spíše zcela nezávislé individuální linie.